När Minai plötsligt blev uppsagd från sitt jobb kändes det till en början som att hela tillvaron rämnade. Men hon lyckades vända sin motgång till framgång då hon valde att starta eget företag.

Minai hade arbetat 15 år inom finansbranschen när hon en dag blev varse om att hon skulle bli uppsagd. Under sin tid i branschen hade hon uppmärksammat olika typer av utmaningar i kommunikationen mellan människor, arbetssätt och system. Det var då hon upptäckte att hon verkligen brann för att arbeta med den typen av frågor.

”Konflikter på arbetsplatsen kan hindra både utveckling och lönsamhet. Därför är jag tacksam över att få möjligheten att hitta sätt att vända konflikter till utvecklingsmöjlgheter, både affärsmässigt och individuellt.” 

När Minai började titta på branschtypiska policys så upptäckte hon att det sällan fanns några riktlinjer att ta hjälp av vid konflikt. Så när konflikter uppstod, vilket det gör inom alla bolag, blev det svårt för personalen att komma överens. Det resulterade i att arbetsprocesser och KPI (Key Performance Indicators) blev lidande. Vilket i sin tur skapade slitningar inom och mellan individer och team, missnöjd personal och på lång sikt även sjukskrivningar eller uppsägningar.

”Jag har märkt att god konflikthantering bidrar till mer innovation, effektivitet och lönsamhet, vilket främst beror på att personalen mår bra”.

Med de tjänster som Minai erbjuder sätter hon personalen i fokus och hjälper sedan alla parter att finna arbetsglädje tillsammans. Hon anser att det är viktigt att få alla involverade att inse att det är teamet mot problemet och inte teamet mot varandra.

Minai har alltid varit intresserad av att driva eget företag, men har aldrig vågat ge det en ärlig chans. 

”För mig handlade det om att jag aldrig riktigt gav mig själv tillåtelse att drömma. Det handlade nog mycket om frågan kring hur jag skulle klara av att försörja mig själv”.

Efter en sommar full av oro och rädsla landade Minai trots allt i att starta eget med hjälp av råd och stöd från sina vänner och coach. När beslutet väl var fattat så föll mycket annat på plats. 

”Det kanske är lätt för mig att säga – men våga tro på dina drömmar. Alla drömmar kanske inte kommer fungera i verkligheten, men våga prata högt om dem ändå. För dig själv men också till andra, våga tro på dig själv.”

(Minai deltog på Företagsstarts nyföretagarmöte som inspirationsföreläsare och har även varit i kontakt med oss under sin uppstartsresa. Vill du komma i kontakt med Minai når du henne enklast via LinkedIn.)