En  Ar

De ska skapa Sveriges bästa stöd för nyföretagare

Projektet låg i startgroparna i höstas, men nu är Företagsstart Sjuhärad igång.

– Det känns roligt och vi är glada över att flera företag visat intresse och vill vara delaktiga i projektet, säger Per Florén, näringslivsutvecklare på Näringslivsenheten i Borås Stad.
Målet för Näringslivsenheten är att skapa Sveriges bästa stöd till nyföretagare och öka det framgångsrika nyföretagandet i regionen.
– Vi vill kunna erbjuda den vassate rådgivningen till nyföretagarna i Sjuhärad och kommer att lotsa de som söker stöttning till rätt instans och företag, säger Jonas Widerström, internationell näringslivssamordnare på Näringslivsenheten i Borås Stad.

Föreningen är bildad och även om det är Borås Stad som startat och samordnat uppdraget trycker Per Florén på att det är ett samverkansprojekt.
– För att kunna ge riktigt bra rådgivning är det viktigt med en bredd och det här är ett samarbete mellan organisationer, kommuner och näringsliv.
Medverkande kommuner är Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Borås. Mark, Vårgårda och Herrljunga har i dagsläget andra lösningar för nyföretagarna, men kan tillkomma i ett senare skede.

Målet är att skapa Sveriges bästa stöd till nyföretagare och öka det framgångsrika nyföretagandet i regionen. I ett första skede kontaktar intresserade Företagsstart Sjuhärad som inleder med ett möte för att se var företaget står idag och vilken typ av rådgivning som kan vara aktuell.
– Det kan vara ett fysiskt eller digitalt möte beroende på vad som passar bäst, säger Jonas Widerström och tillägger att de även hoppas kunna anordna träffar runt om i Sjuhärad.
– Vi kommer att lyssna av och anpassa oss, men finns det ett intresse för besök så åker vi gärna ut.

För Catrin Ljung på Borås Tidning, Ulricehamns Tidning och Borås DLY var det flera faktorer som spelade in när de valde att gå med i Företagsstart Sjuhärad.
– Vår passion och vårt mål är att göra samhället till en bättre plats att leva och verka i genom våra tidningars engagemang i det lokala samhällets viktiga frågor. Att företagande och entreprenörskap ges goda förutsättningar är viktiga kuggar för Borås och resten av Sjuhärads fortsatta utveckling.

Carina Krii, verksamhetsledare på Coompanion Sjuhärad håller med och för deras del är Företagsstart Sjuhärad ett bra komplement till deras ordinarie uppdrag.
– Vi ska främja kooperativt företagande och för oss är det självklart att samverka med andra för att tillsammans stärka rådgivningen till alla som vill starta företag i Sjuhärad.

Mohammed Kossir är verksamhetchef på Drivhuset i Borås och för dem var det självklart att gå med.
– Vi brinner så otroligt mycket för entreprenörskap och vi arbetar med idéer i tidig fas. Just därför känns det så självklart för oss att engagera oss i föreningen Företagsstart Sjuhärad.
Therese Eklund är ställföreträdande kontorschef på Handelsbanken i Borås och de har valt att medverka i projektet för att stötta nyföretagare.
– Jag är bland annat med för att om möjligt kunna förbereda nystartade bolag på bästa sätt innan de vänder sig till banken.
Fia Wickström, näringslivschef i Bollebygds kommun tycker att konceptet Företagsstart Sjuhärad är väldigt bra.
– Vi kommuner har tillsammans tagit fram hur vi på bästa sätt kan stödja nystartade företag i vår del av regionen. I Sjuhärad arbetar kommunerna tillsammans med Sjuhäradsregionen och alla övriga aktörer som arbetar med att stödja och rådgiva företag.

Vill du utveckla ditt företagande? Eller känner du någon som är intresserad av att starta företag?

Personalen bakom Företagsstart