En  Ar

Advokaten tipsar om fyra saker som du behöver tänka på

1. Håll koll på avtalen
Skriv inte under några avtal utan att ha koll på vad som står i dem. Fundera över vad syftet med affären är och se till att avtalet återspeglar det. Se även till att reda ut potentiella oklarheter snarast möjligt, annars riskerar de att återkomma som tvisteföremål i framtiden. Att ha koll på sina avtal är därför en mycket god investering.

2. Ta hjälp när det behövs
Man kommer långt med sunt förnuft, men inte alltid hela vägen. När det gäller verksamhetens kritiska moment är det i de allra flesta bättre att anlita en expert än att chansa. Samtidigt som det är viktigt att känna sina begränsningar är det minst lika viktigt att känna sina styrkor. Dra inte på dig onödiga konsultkostnader hänförliga till problem som du kan lösa själv.

3. Teckna företagsförsäkring med rättsskydd
Kostnader i samband med rättsliga tvister skenar snabbt i väg och överstiger inte sällan värdet på det som föranlett tvisten. En företagsförsäkring med rättsskydd kan täcka alla eller åtminstone delar av dina rättsliga kostnader. Teckna en!

4. Regelefterlevnad
Arbete med regelefterlevnand är omfattande, tråkigt och kostar pengar. Att inte följa reglerna är ännu värre. Inte nog med att man riskerar påföras avgifter och andra sanktioner som kan sätta hela verksamheten ur spel, man kommer därtill vara tvungen att faktiskt följa reglerna till slut. Skippa genvägarna och orosmomenten och gör i stället rätt från början. Det lönar sig i längden.

Oskar Claesson