En  Ar

De träffades på en inspark på Chalmers och startade MinnyMind

Två blivande arkitektstudenter möttes på Chalmers inspark på Götaplatsen en augustimorgon 1997 – det var så MinnyMind började. Det var där Miriam och Jenny träffades. Med många gemensamma tankar och idéer slog de sina kloka huvuden ihop 2019 och startade MinnyMind Arkitekter. MinnyMind är ett litet kontor med stort engagemang i projekten. Gemensam erfarenhet från allt från kontor, hotell och byggnadsantikvariska projekt till flerfaldigt belönade bostäder och förskolor kommer till nytta oavsett uppdrag. Tillsammans med kunderna tar MinnyMind fram nya kvaliteter i befintliga fastigheter och skapar bostäder med rum för livet. Vi intervjuar Jenny Ström Hansson, en av grundarna för MinnyMind Arkitekter.

Har du tidigare erfarenhet av att driva eget företag?
Nej, men mina föräldrar var båda småföretagare och i släkten har det drivits företag i flera generationer. Det har varit både handel och hantverk.

Vad ligger bakom din affärsidé? Hur föddes den?
Miriam och jag har tidigare som anställda på större arkitektkontor jobbat med stora projekt som till exempel Frölunda Torg, Hedin Bil, Astra Zeneca och Selma Spa. Vi funderade över yrkesrollen vi hamnat i som erfarna arkitekter. Det är lätt att man får stora komplexa projekt att rådda och bli mer administratör än arkitekt. Vi ville skala ner och jobba mer hands on i egen regi.

Vad skulle du säga är er USP? Hur särskiljer ni er från andra arkitektfirmor?
Det är alltid oss man jobbar med. På en större byrå kan det var långt mellan den man träffar och den som gör det faktiska jobbet, och det kan bli flera personer att hålla kontakt med över tid. Våra kunder får personlig expertis från skiss till ritning och även tillgång till vårt nätverk med andra kompetenser. Bostäder och om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter är våra specialområden.

Hur ser en normal dag ut för dig som egenföretagare?
Det är mycket jobb framför mina dubbla skärmar! Jag tar tag i det som är i loggboken och försöker dela upp arbetsdagen i block så det blir lite längre arbetspass när det är parallella projekt. Ritningar i 2D, modellskisser i 3D, mailande och Teamsmöten. Men jag är också på plats på byggen och har fysiska möten även om det inte är varje dag.

Vilka mål och visioner har ni med er verksamhet?
Vi vill leverera bra projekt som håller över tid till kunder som efterfrågar dem. Smart planlösning, omsorg om detaljer och material, fina ljusinsläpp och så vidare. Vad gäller visioner är vi båda trädgårdsintresserade och har några produktidéer vi vill utveckla.

Hur kom du fram till att du ville driva eget företag?
Jag har varit anställd många år på spännande kontor och lärt mig mycket på det, men det var dags för ”next level”. Jag ville kunna jobba nära kunderna och styra mer över arbete och arbetstid.

Vilken hjälp har du fått av rådgivande aktörer i starten av ditt företag?
Göteborgs YesBox hade infomöte i starten med flera aktörer som vi var på. När vi väl kommit igång gick vi med i Creative Cluster där man träffar både andra småföretagare och experter.

Kan du berätta om något misstag du hittills har gjort eller något hinder som uppstått som ni behövt ta er igenom? Samt hur ni gjorde för att lösa det?
I starten utgick vi från att vi enbart skulle rikta oss till företag och byggde hemsidan efter det. Nu har det visat sig att vi även får kunder på privatsidan, så vi behöver göra om den. Hinder ja… Precis när vi hade startat kom pandemin, sen kom krig och energikris, sen byggkris. Tur att vi båda har varit med om konjunktursvackor innan och vet hur byggbranschen kan svänga. Vi har sett till att hålla nere fasta kostnader. Sen vet vi om att vi kan behöva växla upp framöver.

Vad är den största skillnaden mellan att vara anställd och egenföretagare? Vilka är för- och nackdelarna?
Själva företagandet blir ett projekt i sig som löper parallellt med de övriga och behöver både ens tid och fokus. Många av arbetsuppgifterna som företagare är samma som i rollen jag haft som anställd, men nu med ett totalansvar. Sen tillkommer andra delar som till exempel marknadsföring och strategisk planering. Den direkta kundkontakten är annorlunda när man representerar sitt eget företag, särskilt i ett kreativt yrke. Det är ingen annan som sätter ramarna för vad som är bra. Det är också man själv som är med och sätter tidplan tillsammans med kunden, och överlag kan man mer styra mer över sin tid som företagare.

Har du några tips och råd till andra som går i tankar att starta företag men som inte vet hur de ska komma i gång?
Nätverka! Det finns så mycket erfarenhet och input ute i företagarvärlden och jag uppfattar det som att de flesta är generösa med tips och idéer. Tänk över vilka kunderna är och var de finns. Det är svårt att hinna synas och vara med överallt, så det är viktigt att prioritera i både sociala medier och andra sammanhang. Något som vi tyckte vara bra var att vi körde ekonomibiten själva i uppstarten och först när vi var i gång ordentligt tog vi hjälp. Det är bra att ha koll på företagsekonomin innan man lägger ut det på någon annan.

För att komma i kontakt med företaget kan du besöka minnymind.se
eller leta upp Miriam Hermansson eller Jenny Ström Hansson på LinkedIn.

Miriam och Jenny